obozy, wyprawy, rajdy dla dzieci,

paintballowe, gokardowe

młodzieży oraz dorosłych

Obozy Quadowe

Dokumenty dla uczestnika

1. Po wypełnieniu formularza rezerwacji miejsca Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji meilem, z informacją o terminie wpłaty zaliczki.
W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu 2 dni prosimy o sprawdzenie folderu spam w skrzynce emailowej i o kontakt z biurem Wandrus tel. 501-647-139.

2. Po wpłynięciu zaliczki Wandrus wysyła uczestnikowi do wypełnienia dokumenty, które wypełniają i podpisują pełnoletni opiekunowie prawni Uczestnika:
– umowę-zgłoszenie
– kartę kolonijną

3. Umowę-zgłoszenie należy odesłać do biura Wandrus niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Dokument można odesłać emailem.
Kartę kolonijną – odpowiednio wypełnioną – Uczestnik przywozi ze sobą na obóz.
Brak odpowiednio wypełnionej karty kolonijnej może spowodować nieprzyjęcie Uczestnika na obóz.

4. Chęć zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez wpis w formularzu rezerwacji (ostatnie pole – Uwagi – gdzie rezerwujący może wpisać dowolną treść) lub w dniu rezerwacji telefonicznie do biura Wandrus. Osobom, które zgłoszą chęć wykupienia takiego ubezpieczenia przesyłamy stosowne informacje i dokumenty. Po podpisaniu umowy-zgłoszenia i wpłynięciu zaliczki aktywowanie ubezpieczenia jest mocno ograniczone lub niemożliwe.

5. Uczestnicy są zobowiązani przywieźć na obóz osobne wymagane zgody, opłaty za egzamin bądź dokumenty czy zdjęcia legitymacyjne, zgodnie z informacjami zawartymi przy opisie imprezy. Zazwyczaj dotyczy to obozów specjalistycznych i szkoleniowych (np.szkolenie WOPR, szkolenie na patent żeglarza jachtowego) ale czasem także „zwykłych” obozów – na obóz gdzie jeździmy na quadach uczestnicy przywożą ze sobą np. 2 zdjęcia legitymacyjne.