GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ
08.00 – 08.20 pobudka, toaleta poranna
08.20 – 08.30 spotkanie uczestników z kadrą
08.30 Śniadanie
do 09.30 po śniadaniu czas wolny, przygotowanie do zajęć
09.30 – 11.30 blok I zajęcia programowe
11.45 – 13.45 blok II zajęcia programowe
14.00 Obiad
do 15.30 po obiedzie czas wolny, odpoczynek
15.30 – 17.00 blok III zajęcia programowe
17.15 – 18.45 blok IV zajęcia programowe
19.00 Kolacja
20.00 – 21.00 blok V zajęcia dodatkowe dla chętnych (zazwyczaj gry zespołowe: np. Flagi, Podchody, mecz kadra-uczestnicy, Festiwal Kolorów itp.)
21.00 – 22.00 czas wolny / dyskoteki / ogniska / kawiarenka wieczorna (kręgle, ping-pong, piłkarzyki, bilard, karaoke, pinball,  itp.)
po 22.00 cisza nocna
kawiarenka wieczorna dla starszych uczestników (kręgle, ping-pong, piłkarzyki, bilard, karaoke, pinball itp.)